Έσοδα

O ΕΦΚΑ που αναγράφεται στις κρατήσεις στα ΤΠΥ-ΑΠΥ εσόδων των δικηγόρων, συμπεριλαμβάνεται στο ποσό των υπόλοιπων κρατήσεων;

Οι κρατήσεις του παραστατικού παροχής υπηρεσιών Δικηγόρων, αποτυπώνονται στον πίνακα συνόλων των Φόρων, στις Κρατήσεις και...

Παροχή υπηρεσίας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο λήπτης της υπηρεσίας είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, μη ενταγμένος στο σύστημα VIES. Το τιμολόγιο θα εκδοθεί κανονικά με ΦΠΑ, το οποίο και θα αποδοθεί. Πως θα διαβιβαστεί η συγκεκριμένη συναλλαγή;

Η διαβίβαση μπορεί να γίνει με τύπο παραστατικού: 1.1/2.1 ανά περίπτωση και με τους αντίστοιχους συμβατούς χαρακτηρισμούς Ε3. Στον...

Σε Α.Ε. με ποιό τύπο παραστατικού και με τι χαρακτηρισμό θα διαβιβάσω έσοδα από την πώληση ενέργειας (Φωτοβολταϊκά Συστήματα μέχρι 10kW), έσοδο το οποίο το τιμολογεί στον εκκαθαριστικό λογαριασμό η ΔΕΗ;

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, προτείνουμε διαβίβαση με τύπο παραστατικού: 1.1 και τον αντίστοιχο συμβατό-έγκυρο συνδυασμό κατηγορίας και χαρακτηρισμού...

ΤΠΥ με ΦΠΑ επιχείρησης ενοικιαζόμενων δωματίων προς αλλοδαπή επιχείρηση, με ποιόν τύπο παραστατικού διαβιβάζεται και με τι χαρακτηρισμό στο Ε3;

Τύπος παραστατικού: 2.1 με τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς ανά περίπτωση. Για το συγκεκριμένο τύπο παραστατικού 2.1, δε μπορούμε να...

Επιχείρηση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στο τιμολόγιο αναγράφει την τιμή πώλησης του αυτοκινήτου και ξεχωριστά σε άλλη γραμμή το τέλος ταξινόμησης χωρίς ΦΠΑ. Στην αποστολή του τιμολογίου στο myData πώς θα χαρακτηριστεί το τέλος ταξινόμησης; Η οδηγία του ΣΛΟΤ για το τέλος ταξινόμησης είναι να καταχωρείται στην ομάδα 20 και στην πώληση στην ομάδα 70 σε διακριτούς λογαριασμούς.

Η φορολογική σύνοψη για το παραστατικό που έχουμε εκδώσει θα διαβιβαστεί με μία (1) γραμμή για τη συνολική αξία πώλησης του αυτοκινήτου χωρίς ΦΠΑ με...

Πώς θα χαρακτηρίσουμε έσοδα από πώληση Φωτοβολταϊκών στη ΔΕΔΔΗΕ και πως θα χαρακτηρίσουμε την κράτηση;

Προτείνουμε Τύπο παραστατικού: 1.1 με τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς ανά περίπτωση σύμφωνα με τους συνδυασμούς Χαρακτηρισών από το αρχείο excel...

Πώς θα διαβιβαστεί συμβόλαιο πώλησης ακινήτου το 2021, με δεδομένο ότι η πώληση ακινήτου θα φορολογηθεί ως έσοδο το έτος ολοκλήρωσης της οικοδομής, π.χ. το 2022;

Τύπος παραστατικού: 7.1 Κατηγορία: 1_9. Για το έτος αναφοράς και ενημέρωσης του εισοδήματος, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί Τακτοποιητική Διαβίβαση...

Ασυνήθη έσοδα όπως επιστροφή πόσου στον όψεως από προμηθευτή λόγω προωθητικης ενέργειας χωρίς όμως αντίστοιχο παραστατικό για την επιστροφή των χρημάτων παρά μόνο το εξτρέ. Αυτό το έσοδο πως διαβιβάζεται;

Για αυτές τις περιπτώσεις, προτείνουμε τύπο παραστατικού 17.3, τακτοποιητική εγγραφή εσόδου με τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς ανά περίπτωση...

Η αυτοπαράδοση καυσίμου για την κίνηση του οχήματος του πρατηρίου, διαβιβάζεται με τύπο παραστατικού 6.1, category1_6 και E3_595; Το Εισόδημα θα ενημερωθεί με παραστατικά τακτοποίησης εξόδων 17.5; Πως θα ενημερωθεί η μείωση αγορών χωρίς χρήση αρνητικών τιμών;

Το ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης διαβιβάζεται με Τύπο Παραστατικού: 6.1, category: 1_6 και Χαρακτηρισμό: Ε3_595. Οι τύποι παραστατικών...

Πως περνάμε στα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δωρεές ,τόκους, έσοδα από εκδηλώσεις και συνδρομές;

Έσοδα που αφορούν την δραστηριότητα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται συγκεντρωτικά και ετησίως, με εγγραφές τακτοποίησης φορολογικής βάσης....

Πως διαβιβάζω τα Ζ;

Σύμφωνα με την απόφαση Α.1023/2023 : Από 1.1.2023 έως 31.10.2023 Διαβιβάζονται (λογιστική εγγραφή) μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα από την...