Έσοδα

Πως συμπληρώνεται το παραστατικό 17.4 λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων, ως προς τον τύπο του λογαριασμού, την κατηγορία, τον χαρακτηρισμό Ε3 και την κατηγορία ΦΠΑ;

Κατηγορία ΦΠΑ = 8 Εγγραφές χωρίς ΦΠΑ και κατηγορίες χαρακτηρισμών: category1_8, category1_9, category1_10,...

Πώς διαβιβάζονται παράβολα, φόρος εισοδήματος και πρόστιμα εκπρόθεσμων δηλώσεων; Επιπλέον πώς διαβιβάζεται η επιστροφή φόρου;

Για τις περιπτώσεις εξόδων, η διαβίβαση στο myDATA πραγματοποιείται με Τύπο Παραστατικού: 13.30. Για την επιστροφή του φόρου και συγκεκριμένα για το...

Με ποιό τρόπο θα διαβιβαστούν τιμολόγια εσόδων σε ξένα ΑΦΜ, που λόγω παράδοσης στο εσωτερικό της χώρας έχουμε χρεώσει ΦΠΑ;

Θα καταχωρήσουμε ξένο VAT στον συναλλασσόμενο λήπτη. Επιπλέον, στα στοιχεία του λήπτη πρέπει να έχουμε χώρα εξωτερικού και όχι Ελλαδας, διαφορετικά...

Ατομική επιχείρηση παρέχει υπηρεσία σε άλλη εταιρεία η οποία έχει απαλλακτικό ΦΠΑ (μέχρι ενός ορίου), λόγω του ότι είναι εξαγωγική. Η εν λόγω εταιρεία ζητάει να εκδοθεί το τιμολόγιο χωρίς ΦΠΑ(Η οποία εκδίδει ειδικό διπλότυπο δελτίο απαλλαγής σύμφωνα με την 1142/ 2017).Πως θα γίνει η διαβίβαση & ποιο είδος απαλλαγής θα επιλεχθεί;

Ως κατηγορία εξαίρεσης ΦΠΑ θα επιλέξουμε τον κωδ. 26 "Χωρίς ΦΠΑ - ΠΟΛ. 1167/2015"  

ως θα εμφανίσουμε στο myDATA το ειδικό στοιχείο που εκδίδει τουριστικό γραφείο που διαθέτει ιδιόκτητα λεωφορεία για να αποδώσει το ΦΠΑ και να απεικονίζεται ταυτόχρονα στο κόστος πακέτου;

Στα τουριστικά πακέτα διαβιβάζουμε ένα παραστατικό με το σύνολο της πώλησης στο 0%, με άρθρο απαλλαγής το άρθρο 43 και στη συνέχεια με τύπο...