Έσοδα

Αποζημίωση που εισπράχθηκε από συμβόλαιο αστικής ευθύνης, πως θα διαβιβαστεί στο myDATA; Θα τη διαβιβάσει η ασφαλιστική εταιρία ή η επιχείρηση που την εισέπραξε;

Η αποζημίωση θα διαβιβαστεί από την ασφαλιστική ως έξοδο αυτοτιμολόγησης και oι λήπτες από την πλευρά τους θα διαβιβάσουν χαρακτηρισμούς εσόδων....

Εκτελωνιστές στέλνουν στο εξοδολόγιο και το ΦΠΑ του τελωνείου που έχουμε εκπέσει, το πεδίο 402 στο Φ2 δεν ενημερώνεται ακόμα, το διαβιβάζουμε με 1.95 Λ.Π.Εσόδων;

Λανθασμένα γίνεται η διαβίβαση του ΦΠΑ της δασμολογητέας αξίας, εφόσον συμπεριλαμβάνεται στο εξοδολόγιο. Η δασμολογητέα αξία διαβιβάζεται από τον...

Αλιέας κατά αποκοπή ΦΠΑ πούλησε εμπορεύματα σε εστιατόριο το 2021. Το εστιατόριο εξέδωσε τιμολόγιο αγοράς αγροτικών προϊόντων για τις συναλλαγές. Πως θα διαβιβαστούν τα έσοδα του αλιέα και με ποιό τύπο παραστατικού;

Είτε το εστιατόριο θα διαβιβάσει Τύπο Παραστατικού: 1.1 με ένδειξη αυτοτιμολόγησης με συνέπεια ο αλιέας να χαρακτηρίσει το έσοδό του, είτε θα...

Φόρος Διαμονής

Ο τύπος Παραστατικού 8.2 διαβιβάζεται με συσχετιζόμενο παραστατικό ώστε να λάβει ΜΑΡΚ και όχι ώς "αυτόνομο" παραστατικό, με μηδενική καθαρή αξία,...

Στοιχείο παράδοσης κτισμάτων οικοδομικής επιχείρισης με ΦΠΑ πως διαβιβάζεται στο myDATA για το 2021;

Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα ως προς τον τρόπο διαβίβασης της συγκεκριμένης συναλλαγής στο myDATA. Αξιακό παραστατικό με ΦΠΑ, οπότε τύπος...

Εταιρία Ανακύκλωσης παλαιών σιδήρων (Scrap), για τις πωλήσεις που απαλλάσσεται από ΦΠΑ, ποιά κατηγορία εξαίρεσης επιλέγουμε;

Θεωρούμε ότι είναι το 39Α. Σε κάθε περίπτωση, προτείνουμε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση έμμεσης φορολογίας και εφόσον αναφέρετε ακριβώς την...

Περίπτερο που πουλάει άυλο χρόνο ομιλίας και εφημερίδες, για τις προμήθειες που εισπράττει τι χαρακτηρισμό Ε3 θα διαβιβάσει; Θα έρθουν ως έσοδα αυτοτιμολόγησης κι έπειτα θα γίνει χαρακτηρισμός; Θα διαβιβαστούν οι συνολικές πωλήσεις με κατηγορία «έσοδα για λογαριασμό τρίτων» ή μόνο η προμήθεια;

Θα διαβιβαστεί με 0% και εξαίρεση ΦΠΑ: Άρθρο 19 Κατηγορία: 1_3 για παροχή υπηρεσιών, είτε 1_7 για πώληση για λογαριασμό τρίτων....

Πως θα διαβιβαστούν στο myDATA κέρδη από συμμετοχή σε άλλη εταιρεία και κέρδη από αναστροφή απομείωσης συμμετοχής σε άλλη εταιρεία;

Τα μερίσματα μπορούμε να τα διαβιβάζουμε με Τύπο Παραστατικού: 11.3 από το 2022 κι έπειτα, ώστε να διαβιβάζουμε και την παρακράτηση των μερισμάτων....

ως θα εμφανίσουμε στο myDATA το ειδικό στοιχείο που εκδίδει τουριστικό γραφείο που διαθέτει ιδιόκτητα λεωφορεία για να αποδώσει το ΦΠΑ και να απεικονίζεται ταυτόχρονα στο κόστος πακέτου;

Στα τουριστικά πακέτα διαβιβάζουμε ένα παραστατικό με το σύνολο της πώλησης στο 0%, με άρθρο απαλλαγής το άρθρο 43 και στη συνέχεια με τύπο...

Την ωφέλεια από τα ενοίκια που δε καταβλήθηκαν λόγω αναστολής εργασιών σε καταστήματα τη διαβιβάζουμε στο myDATA;

Διαβιβάζεται ο,τιδήποτε προσδιορίζει λογιστικό αποτέλεσμα. Εφόσον προκύπτει έκτακτο έσοδο, θα διαβιβαστεί με τύπο παραστατικού: 17.3...

Στις αγροτικές επιδοτήσεις διαβιβάζουμε και τις λοιπές επιδοτήσεις του Πυλώνα 1 & Πυλώνα 2;

Οι επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις ημεδαπής αλλοδαπής, έχουν ως βασικό κριτήριο επιλογής του τρόπου διαβίβασης τους στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, τα...

Ατομική επιχείρηση παρέχει υπηρεσία σε άλλη εταιρεία η οποία έχει απαλλακτικό ΦΠΑ (μέχρι ενός ορίου), λόγω του ότι είναι εξαγωγική. Η εν λόγω εταιρεία ζητάει να εκδοθεί το τιμολόγιο χωρίς ΦΠΑ(Η οποία εκδίδει ειδικό διπλότυπο δελτίο απαλλαγής σύμφωνα με την 1142/ 2017).Πως θα γίνει η διαβίβαση & ποιο είδος απαλλαγής θα επιλεχθεί;

Ως κατηγορία εξαίρεσης ΦΠΑ θα επιλέξουμε τον κωδ. 26 "Χωρίς ΦΠΑ - ΠΟΛ. 1167/2015"