Για να δημιουργήσετε μια νέα εταιρία ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 1. Μεταβείτε από το μενού «Παράμετροι - Διαχείριση Εταιριών». 2. Επιλέξτε το...