Κυκλώματα/Modules

Κλείσιμο Ισολογισμού

Για να τρέξετε τα σενάρια Κλεισίματος Ισολογισμού ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες: 1. Μεταβείτε από το μενού Οικονομικές Καταστάσεις - Σενάρια...

Οικοδομοτεχνικά

Δημιουργία Οικοδομικού Έργου Για να δημιουργήσετε το έργο στην εφαρμογή ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες: 1. Μεταβείτε στο μενού Οικοδ/χνικά - ...

Διαχείριση Παγίων

Οδηγίες για τη Διαχείριση Παγίων θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο: Διαχείριση...

Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ (39Β)

Οδηγίες για το Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ 39Β θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο: Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ...

Υπολογισμός Αποσβέσεων

Οδηγίες για τον Υπολογισμό Αποσβέσεων θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο: Υπολογισμός...