Κυκλώματα/Modules

Οικοδομοτεχνικά

Δημιουργία Οικοδομικού Έργου Για να δημιουργήσετε το έργο στην εφαρμογή ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες: 1. Μεταβείτε στο μενού Οικοδ/χνικά - ...

Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ (39Β)

Οδηγίες για το Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ 39Β θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο: Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ...

Διαχείριση Παγίων

Οδηγίες για τη Διαχείριση Παγίων θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο: Διαχείριση...