Λοιπά

Έλεγχος Αποκλίσεων

Έχει ενσωματωθεί στην εφαρμογή μια πληροφοριακή φόρμα με συγκριτικά στοιχεία ανά Συναλλασσόμενο, πραγματοποιείται έλεγχος Αποκλίσεων μεταξύ των...

Πως θα στηθεί εξουσιοδότηση για τη διαχείριση των Ηλεκτρονικών Βιβλίων της ΑΑΔΕ σε περίπτωση μισθωτού λογιστή;

Στην Υπεύθυνη Δήλωση προς το Οικ. Επιμελητήριο επιλέγουμε την ιδιότητα του Μισθωτού και δηλώνουμε το ΑΦΜ του εργοδότη. Στις εξουσιοδοτήσεις της...

Ποιός είναι ο κωδικός εξαίρεσης για τα εμβόλια και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα covid, τα οποία είναι με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ; Ο κωδικός 27 “Λοιπές Εξαιρέσεις” είναι σωστός;

Η επιλογή του συγκεκριμένου κωδικού εξαίρεσης είναι σωστή, καθώς δεν υπάρχει ανάλογο σχετικό άρθρο εξαίρεσης προς επιλογή....

Τιμολόγια αυτοτιμολόγησης που λαμβάνουν εστιατόρια για τα τηγανέλαια, πως τα διαδιβάζουμε; Θα σταλούν από τον προμηθευτή και εμείς θα τα χαρακτηρίσουμε;

O εκδότης διαβιβάζει έξοδο αυτοτιμολόγησης. Στη συνέχεια, γίνεται η άντληση της φορολογικής σύνοψης αυτών των παραστατικών ως έσοδα αυτοτιμολόγησης,...

Οταν ο Λήπτης παραλάβει καθυστερημένα ένα τιμολόγιο, με ποιό τρόπο θα γίνει ο χαρακτηρισμός του τιμολογίου; (από τη στιγμή που δε θα συμπίπτει η ημερομηνία, καθώς ο λήπτης θα το έχει καταχωρήσει σε διαφορετική ημερομηνία απο αυτή που αναγράφει το Τιμολόγιο).

Σύμφωνα με τον ν.4308/2014 το παραστατικό καταχωρείται την ημερομηνία παραλαβής του. Για λόγους myData υπάρχουν δύο (2) ημερομηνίες, η ημερομηνία...

Πως διαβιβάζονται τα έσοδα χρεογράφων εσωτερικού/εξωτερικού, μερίσματα, κέρδη/ζημίες από πώληση Χρεογράφων (μετοχές, ομόλογα).

Ειδικά για το 2021 αν οι συναλλαγές μας είναι με πιστωτικά ιδρύματα, χρησιμοποιούμε τύπο παραστατικού: 17.3. Αλλιώς, αν συναλλασσόμαστε με...