Έλεγχος Αποκλίσεων

Τελ. Ενημέρωση: 11/04/23, 12:38 | MyDΑΤΑ, Λοιπά

Έχει ενσωματωθεί στην εφαρμογή μια πληροφοριακή φόρμα με συγκριτικά στοιχεία ανά Συναλλασσόμενο, πραγματοποιείται έλεγχος Αποκλίσεων μεταξύ των δεδομένων της Λογιστικής και της ΑΑΔΕ. Για να κάνετε τον έλεγχο ανά ΑΦΜ Συναλλασσομένου ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

ΠΡΟΣΟΧΗ !! Οι παρακάτω ενέργειες αφορούν Παραστατικά του 2021

1. Μεταβείτε από το μενού Κινήσεις- Έλεγχος Αποκλίσεων

2. Επιλέξτε Περίοδο Ανάκτησης και Είδος Συναλλαγών

3. Επιλέξτε το πλήκτρο   για να εμφανιστούν τα δεδομένα, σύμφωνα με τα επιλεγόμενα κριτήρια
Οι στήλες «MyData» εμφανίζουν δεδομένα από όλα τα Παραστατικά MyData, ενώ οι στήλες «Λογιστική» εμφανίζουν δεδομένα από όλες τις Εγγραφές/ Άρθρα.

Σημειώσεις:

  • Με την επιλογή του checkbox , αντλούνται οι Συναλλασσόμενοι με πλήθος λογιστικής > πλήθος myData.
  • Με την επιλογή του checkbox , αντλούνται οι Συναλλασσόμενοι για τους οποίους υπάρχει διαφορά άνω των 100€ στη στήλη «Καθαρή αξία» μεταξύ ΑΑΔΕ και Λογιστικής
  • Για τη Χρήση 2021, επιλέγετε το πλήκτρο    για να διαβιβάσετε την συγκεντρωτική απόκλιση ανά Συναλλασσόμενο βάσει του συνόλου των λογιστικών σας καταχωρήσεων. (Διαβιβάζεται 1 εγγραφή μαζικά για όλα τα Παραστατικά)
    Η εγγραφή θα μεταφερθεί στην υποενότητα Προς Υποβολή.

Η δυνατότητα εξαγωγής των Αποτελεσμάτων πραγματοποιείται σε διάφορες μορφές αρχείων πχ σε Excel, από το πλήκτρο

Το βρήκες χρήσιμο?

Ευχαριστούμε για το σχόλιό σου!