Οδηγίες για το Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ 39Β θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο: Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ...