Πως διαβιβάζονται τα έσοδα χρεογράφων εσωτερικού/εξωτερικού, μερίσματα, κέρδη/ζημίες από πώληση Χρεογράφων (μετοχές, ομόλογα).

Τελ. Ενημέρωση: 17/11/23, 10:52 | MyDΑΤΑ, Λοιπά

Ειδικά για το 2021 αν οι συναλλαγές μας είναι με πιστωτικά ιδρύματα, χρησιμοποιούμε τύπο παραστατικού: 17.3. Αλλιώς, αν συναλλασσόμαστε με χρηματιστηριακές, οι χρηματιστηριακές διαβιβάζουν παραστατικά κανονικά στο myData.

UPDATE! Από 01/07/2023 πραγματοποιούνται διαβιβάσεις από τα Τραπεζικά Ιδρύματα, οπότε είτε χαρακτηρίζονται ως έσοδα αυτοτιμολόγησης οι Πιστωτικοί Τόκοι, είτε χαρακτηρίζονται ως αντικριζόμενα παραστατικά οι Χρεωστικοί τόκοι & συναφή τραπεζικά έξοδα.

 

Το βρήκες χρήσιμο?

Ευχαριστούμε για το σχόλιό σου!