Λοιπά

Οταν ο Λήπτης παραλάβει καθυστερημένα ένα τιμολόγιο, με ποιό τρόπο θα γίνει ο χαρακτηρισμός του τιμολογίου; (από τη στιγμή που δε θα συμπίπτει η ημερομηνία, καθώς ο λήπτης θα το έχει καταχωρήσει σε διαφορετική ημερομηνία απο αυτή που αναγράφει το Τιμολόγιο).

Σύμφωνα με τον ν.4308/2014 το παραστατικό καταχωρείται την ημερομηνία παραλαβής του. Για λόγους myData υπάρχουν δύο (2) ημερομηνίες, η ημερομηνία...

Τιμολόγια αυτοτιμολόγησης που λαμβάνουν εστιατόρια για τα τηγανέλαια, πως τα διαδιβάζουμε; Θα σταλούν από τον προμηθευτή και εμείς θα τα χαρακτηρίσουμε;

O εκδότης διαβιβάζει έξοδο αυτοτιμολόγησης. Στη συνέχεια, γίνεται η άντληση της φορολογικής σύνοψης αυτών των παραστατικών ως έσοδα αυτοτιμολόγησης,...

Με ποιό τύπο παραστατικού διαβιβάζονται στο myDATA οι χρεωστικές και οι πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές;

Οι πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές διαβιβάζονται με Τύπο Παραστατικού: 17.3 ενώ οι χρεωστικές με Τύπο Παραστατικού: 17.5. Η καταληκτική...

Ποιός είναι ο κωδικός εξαίρεσης για τα εμβόλια και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα covid, τα οποία είναι με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ; Ο κωδικός 27 “Λοιπές Εξαιρέσεις” είναι σωστός;

Η επιλογή του συγκεκριμένου κωδικού εξαίρεσης είναι σωστή, καθώς δεν υπάρχει ανάλογο σχετικό άρθρο εξαίρεσης προς επιλογή....

XML Syntax Error (myDATA)

Σε περιπτώσεις διαβίβασης συναλλαγών στο myDATA, στις οποίες θα εμφανιστεί μήνυμα XML Syntax Error θα πρέπει να ελέγξετε τις παρακάτω περιπτώσεις:...

Πως θα στηθεί εξουσιοδότηση για τη διαχείριση των Ηλεκτρονικών Βιβλίων της ΑΑΔΕ σε περίπτωση μισθωτού λογιστή;

Στην Υπεύθυνη Δήλωση προς το Οικ. Επιμελητήριο επιλέγουμε την ιδιότητα του Μισθωτού και δηλώνουμε το ΑΦΜ του εργοδότη. Στις εξουσιοδοτήσεις της...