Σε περιπτώσεις διαβίβασης συναλλαγών στο myDATA, στις οποίες θα εμφανιστεί μήνυμα XML Syntax Error θα πρέπει να ελέγξετε τις παρακάτω περιπτώσεις:...