Έσοδα

Ο πελάτης μου έχει εμπορικό πρόγραμμα και διαβιβάζει τα παραστατικά του στην ΑΑΔΕ. Εγώ θα πρέπει να καταχωρήσω τα παραστατικά στο λογιστικό μου πρόγραμμα;

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ενημερωθούν τα βιβλία του πελάτη με τις λογιστικές εγγραφές. Εφόσον εισάγετε αρχείο κινήσεων(γέφυρα) ή τις...

Άρθρο 45

Η καθαρή αξία του παραστατικού εσόδου που εκδίδεται κατά την πώληση των παραπάνω αγαθών δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α. και για το λόγο αυτό η Επιχείρηση -...

Μπορώ να διαβιβάσω πολλαπλές κατηγορίες εσόδων; Πχ Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων και έσοδα από παροχή υπηρεσιών;

Το myDATA δέχεται διαβίβαση πολλαπλών κατηγοριών, αρκεί οι χαρακτηρισμοί του Ε3 να είναι συμβατοί με τον τύπο παραστατικού που πρόκειται να...

Στην διαβίβαση εσόδου που αφορά προηγούμενη χρήση, όταν βάλουμε χαρακτηρισμό “Έσοδα προηγούμενων χρήσεων” δε δίνει επιλογή χωρίς καμία ενέργεια στο έντυπο Ε3. Είναι σωστό ή πρέπει να μπει κωδικός 560 Ε3;

Σύμφωνα με τις αντιστοιχίσεις χαρακτηρισμών είναι αναγκαίο να ορίσουμε και κωδικό Ε3, αλλιώς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε...

Επιχείρηση εστίασης με ΦΤΜ, κόβει αποδειξη λιανικης & μετά της ζητάνε τιμολόγιο. Μέχρι τώρα έκανα αφαιρετική εγγραφή και καταχωρούσα χωριστά το χειρόγραφο τιμολόγιο. Εξακολουθώ να το αντιμετωπίζω με τον ίδιο τρόπο;

Δεν είναι λάθος καθώς η νομοθεσία αναφέρεται σε αντικατάσταση απόδειξης με τιμολόγιο. Για λόγους myData από τη στιγμή που έχει ΦΤΜ ο πελάτης...