Έσοδα

Σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, ο εκδότης διαβιβάζει με 2.1, θεωρώντας ΤΠΥ, ο λήπτης θέλει να το χαρακτηρίσει 561_003 ως 11.2. Αυτή η κίνηση δεν επιτρέπεται. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις;

Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε με category1_95 χωρίς να ενημερώσουμε Ε3 και στη συνέχεια με τακτοποιητικη 17.3 να ενημερώσουμε τον Ε3_561_003....

Τα Ζ των ταξί τα έχουμε καταχωρίσει ημερήσια. Έτσι θα τα ανεβάσουμε για το 2021; Το κάθε Ζ θα πάρει ξεχωριστό ΜΑΡΚ; Και με τι κωδικό θα τα ανεβάσουμε;

Δύναται να διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα, μέχρι να συνδεθούν στο e-send. Δεν υπάρχει πρόβλημα για ημερήσια διαβίβαση. Τύπος παραστατικού 11.2...

Για ασφαλιστικούς πράκτορες, υπόχρεος για την διαβίβαση των εκκαθαρίσεων είναι η ασφαλιστική εταιρία; Θα πρέπει να διαβιβάσουν οι εταιρίες ή εμείς; (για 2021 και 2022 αν αλλάζει κάτι).

Οι ασφαλιστικές θα εκδώσουν 2.1 αυτοτιμολόγηση για την προμήθεια προς τους πράκτορες και οι πράκτορες θα το χαρακτηρίσουν σαν έσοδό...

Για τιμολόγια που έχουν εκδοθεί το 2022 και αφορούν 2021 πως χαρακτηρίζονται; Αν βάλουμε έσοδα προηγ/νων χρήσεων (1_8) ζητάει και χαρακτηρισμό Ε3 υποχρεωτικά και δεν μας αφήνει να προχωρήσουμε.

Η κατηγορία 1_8 απαιτεί χαρακτηρισμό για Ε3. Αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να χαρακτηρίσουμε με κωδικό Ε3, τότε προτείνουμε να χρησιμοποιούμε το...

Πρατήριο υγρών καυσίμων χρησιμοποιεί καύσιμο στο επαγ.φορτ. της επιχείρησης, το διαβιβάζει ως έξοδο-αυτοπαράδοση. Πως το χαρακτηρίζω;

Οι αυτοπαραδόσεις διαβιβάζονται με Τύπο: 6.1/6.2, category1_6 και E3_595. Το Εισόδημα θα ενημερωθεί με παραστατικά τακτοποίησης εσόδων/εξόδων ανα...

Περίπτωση Φαρμακοποιού, πουλάει εμπορεύματα άνευ ΦΠΑ (Rapid Test ). Κατά τη διαβίβαση στο MyData, δεν εμφανίζεται η επιλογή της κατηγορίας εξαίρεσης ΦΠΑ (άρθρο 21). Πως το διαχειριζόμαστε;

Από τη στιγμή που δεν αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο στις κατηγορίες εξαίρεσης ΦΠΑ, τότε  θα διαβιβάζουμε το παραστατικό με κωδικό = 27 Λοιπές...

Έσοδα αυτοτιμολόγησης μέχρι πότε πρέπει να τα ανεβασει ο αγοραστής (εκδότης παραστατικού) και αν δε τα ανεβασει τι κάνει ο πωλητής;

Ο εκδότης διαβιβάζει το έξοδο σε πραγματικό χρόνο και ληπτης το χαρακτηρίζει σαν έσοδο έως την υποβολή ΦΠΑ. Για μη υποκείμενους έως την υποβολή...

Η βεβαίωση ΟΠΕΚΕΠΕ εκδίδεται Φεβρουάριο και όλα τα ποσά που αναγράφονται αφορούν προηγούμενα έτη. Μέχρι πότε μπορούμε να καταχωρήσουμε τη βεβαίωση; Επίσης, σε άλλα σεμινάρια έχουν πει ότι μπορούν να καταχωρούνται οι επιδοτήσεις μέχρι την υποβολή του Ε3 και με παραστατικό 11.3 Απλοποιημένο τιμολόγιο με το ΑΦΜ ΟΠΕΚΕΠΕ ή εγγραφή τακτοποίησης 17.4.

Το παραστατικά χαρακτηρίζεται με έσοδα προηγούμενης χρήσης category1_8  και τύπο παραστατικού 1.1, με αντισυμβαλλόμενο τον οργανισμό που μας...

Τον Ιανουάριο του 2021 εκδόθηκε παραστατικό εσόδου που αφορούσε το 2020. Από το πρόγραμμα μου το χαρακτήρισα ως έσοδο χρήσης και όχι ως έσοδο προηγούμενης χρήσης. Μπορεί να γίνει αλλαγή;

Δεν υπάρχουν κυρώσεις και συμφωνα με το άρθρο 7 της 1138/2020 τα έσοδα και έξοδα αυτοτιμολόγησης του φορολογικού 2021 διαβιβάζονται έως 31/3/2022....

Πως γίνεται η σωστή διαβίβαση Εσόδου Τιμολογίου από Προμηθευτή Εξωτερικού (Booking, Airbnb), το οποίο έχει ΦΠΑ 24% αφού το εκδίδει Ελληνική Επιχείρηση, σε εταιρεία εξωτερικού;

Μπορούμε να επιλέξουμε Τύπους παραστατικών είτε 1.1 είτε 2.1 και στα στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου θα έχουμε συμπληρωμένο το ΑΦΜ και την χώρα...