Έσοδα

Η αυτοπαράδοση καυσίμου για την κίνηση του οχήματος του πρατηρίου, διαβιβάζεται με τύπο παραστατικού 6.1, category1_6 και E3_595; Το Εισόδημα θα ενημερωθεί με παραστατικά τακτοποίησης εξόδων 17.5; Πως θα ενημερωθεί η μείωση αγορών χωρίς χρήση αρνητικών τιμών;

Το ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης διαβιβάζεται με Τύπο Παραστατικού: 6.1, category: 1_6 και Χαρακτηρισμό: Ε3_595. Οι τύποι παραστατικών...

Πως περνάμε στα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δωρεές ,τόκους, έσοδα από εκδηλώσεις και συνδρομές;

Έσοδα που αφορούν την δραστηριότητα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται συγκεντρωτικά και ετησίως, με εγγραφές τακτοποίησης φορολογικής βάσης....

Πως διαβιβάζω τα Ζ;

Σύμφωνα με την απόφαση Α.1023/2023 : Από 1.1.2023 έως 31.10.2023 Διαβιβάζονται (λογιστική εγγραφή) μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα από την...

Πως διαβιβάζονται τα δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA στην περίπτωση παραστατικών Φακέλου Εισαγωγών, από τον Εκτελωνιστή, τις Οντότητες Ημεδαπής που τιμολογούν τα έξοδα φακέλου και την Εισαγωγική Επιχείρηση;

Υπάρχει θεματική ενότητα myDATA από την ΑΑΔΕ σχετικά με τον φάκελο Εισαγωγών, την οποία μπορείτε να βρείτε...

Εκτελωνιστής διαβιβαζει με τα έσoδά του και τα έξοδα που κανει για λογ/σμό τρίτων, σαν πληρ. Χαρακτήρα. Τα έσοδα του 2021 θα πρεπει να έχουν και τα έξοδα πληρ. χαρακτήρα που έγιναν;

Σύμφωνα με την ανάρτηση της ΑΑΔΕ για τους εκτελωνιστές, υπάρχει η δυνατότητα με 2 μεθόδους να διαβιβάσουν τα παραστατικά τους. (Α) 1 παραστατικό...

Δε μπορώ να διαβιβάσω χαρακτηρισμό για παραστατικά ΑΠΥ που έχουν διαβιβαστεί από Πάροχο, γιατί;

Η συγκεκριμένη αδυναμία διαβίβασης οφείλεται στην ΑΑΔΕ, δε μπορεί αυτή τη στιγμή να γίνει διαβίβαση χαρακτηρισμών για παραστατικά ΑΠΥ καθώς το...

Εταιρία με διπλογραφικά διοργανώνει εκδηλώσεις και τα εισιτήρια εκδίδονται μέσω της πλατφόρμας (Χ). Αυτά είναι τα έσοδα της εταιρείας και εμφανίζονται μετά απο την εκκαθαρισή τους απο τη (Χ) στην πλατφόρμα. Πως διαβιβάζονται και με ποιον τρόπο; Υπόχρεος είναι η εταιρεία διοργάνωσης ή η (Χ);

*(Χ): Προμηθευτής ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Αν υπάρχει διαδικασία εκκαθάρισης, τότε η διαβίβαση στο myDATA θα γίνει από αυτόν που κάνει την...

Επιδοτήσεις-Επιχορηγήσεις 2021

Οι επιδοτήσεις - επιχορηγήσεις ημεδαπής αλλοδαπής, έχουν ως βασικό κριτήριο επιλογής του τρόπου διαβίβασης τους στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, τα...

Αναφορικά με τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανεβαίνουν όλες στο myDATA ή μόνο η Βασική ενίσχυση; Ποιό είδος παραστατικού θα χρησιμοποιηθεί και με ποιά ημερομηνία; Της πληρωμής ή της έκδοσης της βεβαίωσης;

Το φορολογικό στοιχείο του ελέγχου είναι η βεβαίωση. Θα διαβιβαστεί με Τύπο 1.1 και για το μέρος που δε φορολογούμαστε θα χαρακτηρίσουμε με...

Ποια η διαφορά του Τύπου Παραστατικού 5.1 Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο και του 5.2 Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο;

Ο Τύπος Παραστατικού 5.1 περιλαμβάνει περιπτώσεις πιστωτικών που συσχετίζονται με προηγούμενο τιμολόγιο και περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις...

Πως διαβιβάζουν τα δεδομένα τους οι εταιρίες του Α.Ν. 89/1967 (Ναυτιλιακές) στη ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

Οι εταιρίες που φορολογούνται με τον Ν.27/1975 διαβιβάζουν συγκεντρωτικά και ετησίως τα έσοδα/έξοδα φορολογικής βάσης 17.4/17.6. Αν ασκούν παράλληλα...

Πως διαβιβάζεται η πληροφορία Παρακράτησης Φόρου 20% της περ. δ’ παρ.1 άρθρου 62 από τον εκδότη του παραστατικού;

Το ποσό της παρακράτησης φόρου διαβιβάζεται διακριτά με την αντίστοιχη κατηγορία φόρου myDATA. Ο λογαριασμός φόρου που χρησιμοποιήθηκε στις...