Έσοδα

Σχετικά με ταξιδιωτικό γραφείο για το διάστημα 1/1-30/09 τι θα στείλουμε; Τις λογιστικές εγγραφές ως απλοποιημένο τιμολόγιο (service fee και αξία πακέτων αφού αφαιρέσουμε το ΦΠΑ;) Επιπλέον, όταν κάνουμε αντιστοίχιση σε παραστατικό αγοράς εισιτηρίου, επιλέγουμε σύμφωνα με οδηγίες της ΑΑΔΕ 2.95 και εξαίρεση ΦΠΑ άρθρο 27 και βγάζει μήνυμα λάθους, ότι πρέπει να επιλέξουμε χαρακτηρισμό ΦΠΑ. Γιατί;

Το άρθρο 43 αναφέρεται στα τουριστικά πακέτα. Υποχρέωσή μας είναι να διαβιβάσουμε παραστατικό για την πράξη της πώλησης 2.1/11.2 και το λογιστικό...

ΤΠΥ που έχει εκδοθεί σε Οίκο Εξωτερικού που εντάσσεται σε ειδική φορολογία πλοίων. Πώς διαβιβάζεται;

Αν υπάρχει φορολόγηση με το ν.27/1975, δεν διαβιβάζονται παραστατικά με ανάλυση. Συγκεντρωτικά ετησίως με τακτοποιητικές φορολογικής βάσης....

Πώς διαβιβάζονται οι προμήθειες ασφαλιστικού πράκτορα; και κοινωφελής επιχείρηση δήμου, απαλασσόμενη του ΦΠΑ, είναι υποχρεωμένη να διαβιβάζει στο mydata; και τι γίνεται σε περίπτωση που διαβιβάσει ενώ δεν είναι υποχρεωμένη; θα υπάρξει κάποιο προστιμο;

Οι προμήθειες ασφαλιστικού πράκτορα διαβιβάζονται από την ασφαλιστική ως έξοδα αυτοτιμολόγησης και ο πράκτορας οφείλει να χαρακτηρίσει ως έσοδό του...

Κεντρικό έχει ΚΑΔ Εμπορίου και έχει εμπορικό πρόγραμμα. Η ίδια επιχείρηση έχει υποκ/μα γυμναστήριο. Μπορεί το γυμναστήριο να εκδίδει χειρόγραφα και να διαβιβάζονται από το λογιστή;

Από τη στιγμή που δεν είναι στα όρια της ειδικής φόρμας καταχώρησης, δεν προτείνεται. Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 5 της 1138/2020 η χονδρική σε...

Ελέυθερος επαγγελματίας εξέδωσε τιμολόγιο σε ιδιώτη αντί απόδειξης, τι επιλέγουμε στην κατηγορία εσόδου και χαρακατηρισμό Ε3;

Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε με category1_95 χωρίς να ενημερώσουμε το Ε3 και στη συνέχεια με τακτοποιητική να ενημερώσουμε το εισόδημα με κωδικό...

Τιμολόγιο εσόδου στο Δημόσιο με παρακράτηση ΕΑΑΔΗΣΥ και ΑΕΠΠ και χαρτόσημο επί των κρατήσεων, διαβιβάζονται στο mydata και με ποιά διαδικασία;

Από τη στιγμή που όλοι αυτοί οι φόροι/κρατήσεις υπολογίζονται αφαιρετικά στο σύνολο του παραστατικού, τότε θα το έχουμε στα σύνολα φόρων στις...

Πως διαβιβάζω πωλήσεις από απόσταση, π.χ. λιανική σε Κύπρο; Δείξτε μας την καταχώρηση και στη συνέχεια την αποστολή των δεδομένων στο myDATA.

Τύπος παραστατικού 11.1 Λογιαριασμός 70-03 με category1_1 και χαρακτηρισμό Ε3 561_003 Λογαριασμός 53-98 (για τον φόρο εκροών που πρέπει να...

Πελάτης που κάνει πωλήσεις μέσω internet και στην ΑΛΠ συμπεριλαμβάνεται ένα ποσό μεταφορικών. Πώς γίνεται ο μετασχηματισμός;

Τύπος παραστατικού: 11.1 Για το ποσό των μεταφορικών χρησιμοποιήθηκε στο παράδειγμα λογαριασμός της ομάδας 75-10 με category1_5 και χαρακτηρισμό Ε3...

Έχω παρατηρήσει ότι κάνοντας δημιουργία εγγραφών από τα Παραστατικά απο myDATA στα έσοδα, δε μεταφέρεται η εγγραφή στα Ολοκληρωμένα αλλά στα Προς Αποστολή. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Κατά τη δημιουργία εγγραφών, εφόσον επιλεχθεί λογαριασμός λογιστικής ο οποίος θα έχει διαφορετικούς χαρακτηρισμούς συγκριτικά με αυτούς που έχουν...