Παροχή υπηρεσίας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο λήπτης της υπηρεσίας είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, μη ενταγμένος στο σύστημα VIES. Το τιμολόγιο θα εκδοθεί κανονικά με ΦΠΑ, το οποίο και θα αποδοθεί. Πως θα διαβιβαστεί η συγκεκριμένη συναλλαγή;

Τελ. Ενημέρωση: 17/11/23, 12:11 | MyDΑΤΑ, Έσοδα

Η διαβίβαση μπορεί να γίνει με τύπο παραστατικού: 1.1/2.1 ανά περίπτωση και με τους αντίστοιχους συμβατούς χαρακτηρισμούς Ε3. Στον συναλλασσόμενο-λήπτη του παραστατικού θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη η χώρα εξωτερικού, τα πεδία ΤΚ & Πόλη, ώστε να μην αντιμετωπίσουμε σφάλματα κατά την αποστολή στο myDATA.

Το βρήκες χρήσιμο?

Ευχαριστούμε για το σχόλιό σου!