Σχετικά με τα τέλη πλαστικών, έχετε φτιάξει ένα λογαριασμό 54, όμως το έντυπο ζητάει 4 τέλη (καπάκια, ποτήρια, κλπ) Θα πρέπει να ανοίξουμε εμείς άλλους 3 λογαριασμούς 54 με αντιγραφη;

Τελ. Ενημέρωση: 3/04/23, 14:47 | MyDΑΤΑ, Λοιπά

Όχι, δεν είναι απαραίτητο καθώς στο έντυπο θα υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης των ποσοτήτων σε σχετικό πίνακα.

 

Το βρήκες χρήσιμο?

Ευχαριστούμε για το σχόλιό σου!