Πως να ορίσω λογαριασμούς εξόφλησης και πως να κάνω αυτόματη εξοφλητική κίνηση;

Τελ. Ενημέρωση: 1/08/23, 13:10 | Εγγραφές/Άρθρα

1. Μεταβείτε από το μενού «Κινήσεις – Παράμετροι – Παραστατικά – Λογαριασμοί εξόφλησης»

2. Προσθέστε με το λογαριασμό ταμείου και υπόλοιπους λογαριασμούς εξόφλησης όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα

3. Έπειτα για δημιουργία αυτόματης εξοφλητικής κίνησης, επιλέξτε μέσα από την εγγραφή αγοράς ή πώλησης Ενέργειες- Δημιουργία Κίνησης Εξόφλησης

Το βρήκες χρήσιμο?

Ευχαριστούμε για το σχόλιό σου!