Πως λαμβάνω απο το πρόγραμμα Αντίγραφο Βάσης Δεδομένων (Back up) ;

Τελ. Ενημέρωση: 31/01/24, 15:20 | Τεχνικά

Για να λάβετε Αντίγραφο Βάσης Δεδομένων ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Μεταβείτε από το μενού Παράμετροι -> Εργαλεία -> Βάση Δεδομένων -> Αντίγραφο Βάσης Δεδομένων
  2. Συμπληρώστε «Όνομα Βάσης» «Φάκελο Αντιγράφου» & «Όνομα Αντιγράφου»
    Σημείωση: Για να βρείτε το Όνομα Βάσης, επιλέξτε κάτω Δεξιά την ένδειξη «Μηνύματα» κι αριστερά(διπλό κλικ) το «Database Alias», ώστε να εμφανιστεί η πληροφορία της Βάσης, σύμφωνα με τις παρακάτω εικόνες:

  3. Τέλος, επιλέξτε «Εκτέλεση»

 

Προυποθέσεις:

  • Ο φάκελος θα πρέπει να είναι δημιουργημένος στον server
  • Θα πρέπει να έχετε δικαιώματα Read/Write στον φάκελο που έχετε επιλέξει για Back up. Αν δεν έχετε δικαιώματα ενδέχεται να σας εμφανίσει το παρακάτω σφάλμα:

Το βρήκες χρήσιμο?

Ευχαριστούμε για το σχόλιό σου!