Πως διαβιβάζεται η εισφορά ανακύκλωσης στο myDATA;

Τελ. Ενημέρωση: 17/11/23, 12:04 | MyDΑΤΑ, Έσοδα

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 112145, ΦΕΚ 1916/Β/24-12-2004 η Εισφορά Ανακύκλωσης αναγράφεται διακεκριμένα επί των τιμολογίων πώλησης, σε όλα τα στάδια πώλησης των αγαθών που υπάγονται σε αυτήν, εκτός των τιμολογίων που απευθύνονται στους τελικούς αγοραστές. Στο ποσό της εισφοράς ανακύκλωσης υπολογίζεται ΦΠΑ. *

Αναφορικά με το myDATA, στη Λογιστική εφαρμογή και συγκεκριμένα στον Μετασχηματισμό του παραστατικού, επιλέγοντας για τον λογαριασμό λογιστικής που καταχωρήθηκε η εισφορά Τύπος Λογαριασμού: Τέλη και Κατηγορία Φόρου: Τέλη Λοιπών Φορέων, το ποσό για την εισφορά ανακύκλωσης θα διαβιβαστεί διακριτά στον πίνακα Γραμμών του παραστατικού με είδος γραμμής: 2

* Υπόχρεος είναι ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας, όταν εκδίδει παραστατικό προς τον χονδροπωλητή. Ο χονδροπωλητής, ο οποίος εμπορεύεται τα είδη αυτά στους τελικούς επιτηδευματίες, θα ενσωματώσει την εισφορά στη τελική τιμή αυτών.

Το βρήκες χρήσιμο?

Ευχαριστούμε για το σχόλιό σου!