Μεταφορά Εγγραφών/ Άρθρων από Extra/Hyper Λογιστική σε Pylon Accounting

Τελ. Ενημέρωση: 14/06/23, 16:11 | Εγγραφές/Άρθρα, Λοιπά

ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ΑΡΘΡΩΝ

Για να εξάγετε εγγραφές/άρθρα από Extra ή Hyper Λογιστική ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Μεταβείτε από το μενού Αρχεία-> Εξαγωγή Εγγραφών/ Άρθρων για Extra Λογιστική ή Εισαγωγή-Εξαγωγή -> eMerge -> Εξαγωγή Εγγραφών/ Άρθρων για Hyper Λογιστική

2. Ορίστε το επιθυμητό διάστημα, την προέλευση εγγραφών/άρθρων, το είδος καθώς και τις κινήσεις που θέλετε να εξάγετε.

3.Επιλέξτε ΟΚ και θα εμφανιστεί η φόρμα αποθήκευσης στον υπολογιστή σας. Το αρχείο θα εξαχθεί σε μορφή LD.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ΑΡΘΡΩΝ 

Για να εισάγετε εγγραφές/άρθρα σε Pylon Λογιστική ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Μεταβείτε από το μενού Κινήσεις -> Εργασίες -> Εισαγωγή/ Εξαγωγή -> Fast Import

2. Στον οδηγό που σας εμφανίζει επιλέξτε το πλήκτρο «Εισαγωγή Εγγραφών/ Άρθρων», το αρχείο ld και πατήστε Επόμενο.

3. Επιλέξτε το αρχείο εισαγωγής και προχωρήστε στα επόμενα βήματα επιλέγοντας «Επόμενο».

4.  Στο επόμενο βήμα θα πρέπει να ορίσετε το Λογιστικό Σύστημα, τα Υποκαταστήματα που πρόκειται να ενημερωθούν καθώς και να αντιστοιχίσετε τους κωδικούς κίνησης της Extra/Hyper με τους κωδικούς κίνησης της Pylon.

5. Με την επιλογή «Επόμενο» θα εμφανιστεί η προεπισκόπηση των δεδομένων που θα εισαχθούν.

6. Τέλος επιλέξτε «Επόμενο» για την εισαγωγή των κινήσεων και θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα.

Σημειώσεις:

  • Για την εισαγωγή των κινήσεων, θα πρέπει να υπάρχει ίδιο λογιστικό σχέδιο με εκείνο της Extra/Hyper.
  • Με την εισαγωγή των κινήσεων, θα εισαχθούν Λογιαριασμοί  Λογιστικού Σχεδίου και Συναλλασσόμενοι που δεν υπάρχουν στην εφαρμογή της Pylon.

Το βρήκες χρήσιμο?

Ευχαριστούμε για το σχόλιό σου!