Εκτύπωση Ισοζυγίου

Τελ. Ενημέρωση: 12/05/23, 16:32 | Εκτυπώσεις, Λογαριασμοί

Για να λάβετε την εκτύπωση του Ισοζυγίου, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Μεταβείτε από το μενού Κινήσεις-> Επίσημες Εκτυπώσεις-> Ισοζύγιο Γενικού – Αναλυτικών Καθολικών

2. Ορίστε τα φίλτρα που επιθυμείτε για την εκτύπωση

3. Επιλέξτε «Εκτέλεση»

Σημειώσεις:

  • Αν επιθυμείτε να λάβετε το ισοζύγιο σε ηλεκτρονική μορφή, επιλέξτε Εκτέλεση ως: Grid/ Flat Grid
  • Για να ενημερώσετε τα υπόλοιπα εξ απογραφής σε στήλες Απογραφής κι όχι σαν Κίνηση Περιόδου, επιλέξτε Στήλες Απογραφής: Χωρίς Υπόλοιπο

  • Αν επιθυμείτε να λάβετε την εκτύπωση σε συγκεκριμένο βαθμό, ορίστε το Βαθμό και στο πεδίο Προβολή, επιλέξτε το checkbox Επιλεγμένο Επίπεδο μόνο
  • Έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε Προφίλ με τα επιθυμητά φίλτρα

Το βρήκες χρήσιμο?

Ευχαριστούμε για το σχόλιό σου!