Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού

Τελ. Ενημέρωση: 18/04/23, 16:30 | Λογαριασμοί

Για τη δημιουργία ενός Νέου Λογαριασμού, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Μεταβείτε από το μενού Λογαριασμοί – Έσοδα Έξοδα για εταιρίες με Β΄ κατηγορίας βιβλία ή Λογαριασμοί – Γενική Λογιστική για εταιρίες με Γ΄ κατηγορίας βιβλία.

2. Προτείνεται να δημιουργήσετε τον νέο Λογαριασμό με αντιγραφή από κάποιον που υπάρχει ήδη στη λίστα. Επιλέγετε από τη λίστα κάποιον λογαριασμό παρόμοιο με αυτόν που θέλετε να δημιουργήσετε και με δεξί κλικ στον λογαριασμό, επιλέγετε Εργασίες – Αντιγραφή  και καταχωρείτε τον νέο λογαριασμό κρατώντας τα 2 τελευταία ψηφία που καθορίζουν το συντελεστή του ΦΠΑ. Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε το πλήκτρο και να δημιουργήσετε από την αρχή τον λογαριασμό που επιθυμείτε είτε εταιρικό είτε διεταιρικό.
Σημείωση: Οδηγίες για τον διαχωρισμό εταιρικού/διεταιρικού λογαριασμού μπορείτε να δείτε στο ακόλουθο link: https://kb.epsilonnet.gr/pylonacc/logariasmoi-genikis-logistikis-diachorismos-etairikoy-amp-dietairikoy/

3. Με την επιλογή του button μπορείτε να δείτε τα Οικονομικά Στοιχεία του επιλεγμένου λογαριασμού.

4. Με την επιλογή του button μπορείτε να λάβετε τα εκτυπωτικά που φαίνονται στην εικόνα.

5. Τέλος, από το πλήκτρο  Ενέργειες – Εξαγόμενα Grid , μπορείτε είτε να εξάγετε τη λίστα των λογαριασμών σε διάφορες μορφές αρχείων, είτε να εκτυπώσετε τη λίστα σε φυσική εκτύπωση.

Το βρήκες χρήσιμο?

Ευχαριστούμε για το σχόλιό σου!