Δημιουργία Συναλλασσoμένου

21/04/23, 17:05 | Συναλλασσόμενοι

Για να δημιουργήσετε νέο Συναλλασσόμενο, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

1. Μεταβείτε από το μενού Συναλλασσόμενοι – Συναλλασσόμενοι
2. Επιλέξτε το button

3. Εισάγετε τον ΑΦΜ του συναλλασσομένου κι επιλέξτε το εικονίδιο ώστε να πραγματοποιηθεί η λήψη των στοιχείων των Συναλλασσομένων από την ΓΓΠΣ.
Απαραίτητη Προϋπόθεση για την άντληση των στοιχείων των Συναλλασσομένων, είναι η Έκδοση & Ενεργοποίηση Ειδικών Κωδικών Taxis Net από την ΓΓΠΣ. Για την Καταχώρηση τους στην εφαρμογή, μεταβείτε στο μενού Παράμετροι- Ρυθμίσεις Λήψης Στοιχείων ΑΦΜ και συμπληρώστε «ΑΦΜ», «Όνομα Χρήστη» και «Password».

4. Επιλέξτε τα πεδία που επιθυμείτε να μεταφέρετε κι έπειτα το button

5. Τέλος επιλέξτε το button