Δημιουργία Παρακρατούμενου Φόρου

Τελ. Ενημέρωση: 2/08/23, 13:24 | Βασικές Λειτουργίες, Λοιπά

Για να δημιουργήσετε παρακρατούμενο φόρο στην εφαρμογή ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Μεταβείτε από το μενού Κινήσεις – Παράμετροι – Έσοδα/Έξοδα – Παρακρατούμενοι φόροι

2. Επιλέξτε το πλήκτρο Προσθήκης

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία του παρακρατούμενου φόρου όπως στην παρακάτω εικόνα:

Το βρήκες χρήσιμο?

Ευχαριστούμε για το σχόλιό σου!