Ενσωμάτωση στην έκδοση 3.01.66 όλων των απαραίτητων αλλαγών σχετικά με την ασφαλιστική τακτοποίηση, από 01.01.2023, των ασκούντων το επάγγελμα του...