Για τους εργαζόμενους που έχουν μεταβαλλόμενο ωράριο εργασίας, δημιουργείτε βάρδιες όπως περιγράφεται παρακάτω. Σας ενημερώνουμε πως σε αυτήν την...