Πριν την είσοδο σας στην εφαρμογή πατήστε το πλήκτρο «Live Update» ώστε να ενημερώσετε την εφαρμογή με την έκδοση 3.00.50. Με την έκδοση αυτή σας...