Σύμφωνα με την εγκύκλιο Αριθμ. Φ.80000/οικ.46214/1903/2017 του Υπουργείου Εργασίας, τα πρόσωπα που εκμεταλλεύονται πλοία είναι πλέον υπόχρεοι σε...