Παρακάτω σας παραθέτουμε αναλυτικά παραδείγματα για την ορθή καταχώρηση των σταθερών στοιχείων των εργαζομένων που απασχολούνται σε εποχιακές...