Video Guides

ΣΕΠΕ/ΟΑΕΔ

Οδηγίες για τη Γνωστοποίηση Ανάθεσης Καθηκόντων Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.)

Με το Γενικό Έγγραφο ΕΣ-254895-2023/10031 δόθηκαν διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Ν. 4990/2022 (ΦΕΚ Α' 210) «Προστασία προσώπων που αναφέρουν...