Η εφαρμογή Premium HRM Μισθοδοσία σας δίνει την δυνατότητα να εξάγετε δεδομένα μέσω του «Συμψηφιστικού Λογιστικού Άρθρου Μισθοδοσίας» στην εφαρμογή...