Σύμφωνα με την εγκύκλιο e-ΕΦΚΑ 22/27-04-2018 και την εγκύκλιο ΕΔΟΕΑΠ 5/2018 θα πρέπει για τα άτομα που απασχολούνται σε επιχειρήσεις Μέσων Μαζικής...