Video Guides

Νέες δυνατότητες της έκδοσης 4.00.05

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Κύριες Εργασίες

1. Στη λειτουργία «Διαχείριση Εργαζομένων», στην επιλογή «Έντυπα» στα «(Ε3.2) Αναγγελία Έναρξης Θεωρητικής Κατάρτησης» και «(Ε3.3) Αναγγελία Πρακτικής Άσκησης» προστέθηκαν, στο πεδίο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, τα προγράμματα:

 • 168 2023/Π.Ι.Ν./1/ΕΟΑΕΝ/5067216/ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ FOOD & BEVERAGE MANAGEMENT
 • 169 2023/1/ΠΑΜΘ/ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΡΑΜΑ., MIS 5031729, ΑΔ ΕΣΗΔΗΣ 156544
 • 170 2023/ΠΚΜ/1/ΝΑΟΥΣΑ/ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΒΑΑ) ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5073391
 • 171 2023/ΠΚΜ/2/ΝΑΟΥΣΑ/ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΒΑΑ) ΝΑΟΥΣΑΣ» ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5073401
 • 172 2023/ΠΚΜ/1/ΒΕΡΟΙΑΣ/ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΒΑΑ) ΒΕΡΟΙΑΣ» ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 505651
 • 180 2023/Π.Π./2/ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ & ΕΡΓ/ΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓ/ΝΙΕΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦ.ΠΕΛΟΠ/ΝΗΣΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ MIS 5071337
 • 183 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ, ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ -ΤΕΕ/MIS 5076636
 • 184 2023/1/ΠΕΡ.ΒΟΡ.ΑΙΓΑΙΟΥ/ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5114185, ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 35488/24-102022
 • 185 2023/1/ΠΔΜ/5030687/ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ & ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΓΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ
 • 187 2023/Ε.Δ.ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ/2/AΠ:3.5220/21-07-2023/ΠΡΟΩΘ. ΑΠΑΣΧΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2.260 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΥΠΗΡ. ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤ. & ΑΣΥΛΟΥ ΥΠΗΡΕΣ. ΥΠΟΔΟΧΗΣ –ΤΑΥΤΟΠ/ΣΗΣ ΥΠΥΤ
 • 188 2023/2/ΠΔΜ/5030568/ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ & ΚΟΖΑΝΗΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΟΥΝΑΣ
 • 189 2023/2/ΠΕΡ.ΒΟΡ.ΑΙΓΑΙΟΥ /MIS 5124308/ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΧΙΟΥ/ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
 • 190 2023/3/ΠΔΜ/5030631/ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΚΟΖΑΝΗΣ/ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
 • 191 2023/Π.Κ.Μ./1/ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ/5070862/ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΒΑΑ) ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
 • 192 2023/Π.Κ.Μ./2/ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ/5070961/ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΒΑΑ) ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
 • 193 2022/2/ΠΕΡ.ΗΠΕΙΡΟΥ/5074756 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΗΛΙΚΙΑΣ 24-69, ΜΕΣΩ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2014-2020
 • 194 2023/Π.Ν. ΑΙΓ./1/ΚΕΑ/5074822/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
 • 195 2023/4/ΠΔΜ/5030562/ΚΑΣΤΟΡΙΑ & ΚΟΖΑΝΗ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
 • 196 2023/3/ΕΠ/ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΥ/ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ/ΟΠΣ 5131433
 • 200 2023/1/Π.Κ.Μ/ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ EΝΤΑΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΩΔ. ΟΠΣ 5011444
 • 201 2023/2/ΠΕΡ.ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ/ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ EΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 5045292
 • 202 2023/5/ΠΔΜ/5174133/ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ/ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΣΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
 • 203 2023/4/ΕΠ/ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΆΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 5150703

ΕΝΤΥΠΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

Έντυπα ΑΠΔ

Εκτυπώσεις

2. Στην εκτύπωση της συνοδευτικής «ΑΠΔ» είναι πλέον διαθέσιμο το κουμπί «Υποβολή» με το οποίο γίνεται η υποβολή της ΑΠΔ μέσα από την εκτύπωση.

Υποβολή μέσω Internet

3. Κατά την υποβολή της «ΑΠΔ» και εφόσον υπάρχει υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ ΤΕΚΑ εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα «Μετά την υποβολή της ΑΠΔ ΕΦΚΑ θα πρέπει να υποβληθεί και ΑΠΔ ΤΕΚΑ για την εταιρία ΧΧΧ».

Έντυπα ΕΡΓΑΝΗ – ΔΥΠΑ

Υποβολή μέσω Internet

4. Στη λειτουργία ««(Ε14) Δήλωση Εργοδότη Χορ. Γονικής Άδειας» προστέθηκε στο «Είδος Δήλωσης» η επιλογή «(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Ε14: ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (άρθρο 28 N.4808/2021, A΄101)».

Έντυπα ΕΡΓΑΝΗ II

Καταχώριση Στοιχείων

5. Στη λειτουργία «Καταχώριση Έναρξης/ Λήξης Εργασίας» προστέθηκε η δυνατότητα εισαγωγής των εκπρόθεσμων χτυπημάτων από Card Scanner/ Ρολόγια και επανυποβολής τους.

Κλικάροντας την επιλογή Card Scanner/ Ρολόγια και πατώντας Εμφάνιση εμφανίζονται τα χτυπήματα της ψηφιακής κάρτας που δεν έχουν ανέβει στο ΕΡΓΑΝΗ II. Ο χρήστης θα πρέπει να ενημερώσει το πεδίο «Αιτιολόγηση εκπρόθεσμης δήλωσης» με μία από τις διαθέσιμες επιλογές και να πατήσει «Ενημέρωση ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» έτσι ώστε να αποσταλούν τα εκπρόθεσμα χτυπήματα. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης της Αιτιολόγησης εκπρόθεσμης δήλωσης μαζικά.

Το βρήκες χρήσιμο?

Ευχαριστούμε για το σχόλιό σου!