Ο εργοδότης (ή χρήστης παραρτήματος) μπορεί να αποθηκεύσει/ εκτυπώσει σε μορφή pdf, το QR Code για κάθε ένα εργαζόμενο μέσω της διαδικτυακής πύλης...