Παρακάτω δείτε τις οδηγίες. Academia Financials Γενική Λογιστική : Δημιουργία Παραστατικού και Λογαριασμού...