Για να δημιουργήσετε μια νέα Φόρμα Καταχώρισης Οριζόμενων Λειτουργιών πηγαίνετε από: «Διάφορα Υποσυστήματα\Οριζόμενες Λειτουργίες\Βοηθητικές...