Από την επιλογή «Παράμετροι\ Βοηθητικές Εργασίες\Ενημέρωση Ισοζυγίων από Κινήσεις» επιλέγοντας το πεδίο «Ενημέρωση Λογιστικής», θα εμφανισθούν σε...