Παρακάτω δείτε τις οδηγίες. Academia Financials Γενική Λογιστική : Μεταφορά Κινήσεων από Winera σε Academia Financials Γενική Λογιστική...