Για να στείλετε τα στοιχεία τιμολογίων που αφορούν νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα στην ψηφιακή πλατφόρμα που βρίσκεται υπό την εποπτεία του Υπουργείου...