Παρακάτω δείτε τις οδηγίες. Academia Financials Γενική Λογιστική :Αναλυτική Λογιστική