Video Guides

Έξοδα

ΦΠΑ από ενδοκοινοτική απόκτηση ΦΙΧ, που η διασάφηση βγαίνει μετά το τιμολόγιο και πρέπει να ενημερώνει τον 402 στο έντυπο Φ2, πως διαβιβάζεται;

Δεν υπάρχει διαδικασία προσυμπλήρωσης του πεδίου 402. Προς το παρόν, δεν μπορεί να διαβιβαστεί καθώς αναμένουμε βελτίωση/ενημέρωση από την ΑΑΔΕ....

Από τη μεριά του ο λήπτης θα πρέπει να αποστείλει και αυτός τους παρακρατούμενους φόρους αλλά και τις όποιες κρατήσεις υπάρχουν σε ένα τιμολόγιο;

Για τα αντικριζόμενα ημεδαπής ο λήπτης διαβιβάζει στο myData χαρακτηρισμούς, ώστε να χαρακτηρίσει τις γραμμές της φορολογικής σύνοψης του εκδότη....

Οι εισφορές ΙΚΑ σε οικοδομή, που προσαυξάνουν την αξία του παγίου, πως διαβιβάζονται; Μία διαβίβαση τις εισφορές του ΙΚΑ σαν μισθοδοσία και μια με 17.5 (τακτοποίηση εξόδων – λογιστική βάση);

Τύπος Παραστατικού: 13.30 για ΙΚΑ σε οικοδομή, 17.1 για ΙΚΑ από άρθρο μισθοδοσίας. Στη συνέχεια, με τύπο 17.5 τακτοποίηση εισοδήματος με προσαύξηση...

Είδος παραστατικού 14.30 το οποίο διαβιβάστηκε λανθασμένα, υπάρχει δυνατότητα ακύρωσής του και εκ νέου ορθής διαβίβασής του;

Ναι, υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης στα παραστατικά λήπτη, Β’ κατηγορίας του παραρτήματος της 1138/2020 Για την ενέργεια της ακύρωσης, μπορείτε να...

Δαπάνες πρακτορείου ΟΠΑΠ με ΦΠΑ μη εκπιπτόμενο σε ό,τι αφορά τη περιοδική αλλά η δαπάνη είναι εκπιπτώμενη σε ό,τι αφορά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Πώς θα διαβιβαστεί στην πλατφόρμα του myDATA;

Στην περίπτωση που η Επιχείρηση - Λήπτης λαμβάνει παραστατικά εξόδων και επιλέγει ή απαιτείται η εξοδοποίηση του ΦΠΑ επιλέγει ως χαρακτηρισμό εξόδων...

Αρκετοί προμηθευτές υπόχρεοι σε διαβίβαση (και μάλιστα μεγάλες εταιρείες) δεν έχουν ανεβάσει παραστατικά για 2022 στο mydata. Θα πρέπει να περιμένουμε να ανεβάσουν; Μέχρι πότε;

Προτείνουμε να υπάρξη επικοινωνία με τους συγκεκριμένους προμηθευτές. Η υποχρέωση διαβίβασης παραστατικών εκδότη, ειδικά για τις οντότητες που δεν...

Σε τιμολόγια αγορών που αφορούν υλικά συσκευασίας που προσαυξάνουν το κόστος εμπορευμάτων (στο έντυπο Ε3 καταχωρούνται στον κωδικό 105) τι κατηγορία και τι χαρακτηρισμό Ε3 βάζω, δεν υπάρχει επιλογή 105.

Σε επόμενη έκδοση του myData θα γίνουν επιπλέον προσθήκες στους χαρακτηρισμούς. Προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε τους σχετικούς κωδικούς αγορών πρώτων...

Δε μπορώ να αντιστοιχίσω παραστατικό εξόδου το οποίο έχει ποσό με δικαίωμα έκπτωσης και ποσό χωρίς δικαίωμα έκπτωσης

Πλέον, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε παραστατικό εξόδου με χαρακτηρισμούς 2_5 και 2_4, είτε μέρος του ποσού με δικ. έπτωσης και το υπόλοιπο χωρίς στον...

Πως περνάμε γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων; (πρόκειται για δικηγόρο και το παραστατικό έχει εκδοθεί από τον δικηγορικό σύλλογο)

Σχετικά με το γραμμάτειο προείσπραξης, εμπεριέχεται στην ελάχιστη αμοιβή και δεν διαβιβάζεται κατά την έκδοση του παραστατικού, σύμφωνα και με...

Σε συστέγαση δύο επιχειρήσεων, κοινά έξοδα όπως ΔΕΗ, OTE, κοινόχρηστα, ύδρευση κ.λ.π που εκδίδονται στο όνομα μιας εξ’αυτών πώς θα διαβιβάζονται; (η πληρωμή γίνεται κατά 50% από κάθε μια).

Συνήθως εκδίδεται τιμολόγιο από τη μία επιχείρηση στην άλλη για κοινόχρηστες δαπάνες. Αν υπάρχει κάποια άλλη εσωτερική διαδικασία, προτείνουμε να...

Επιχείρηση ΟΕ έχει ιδιόκτητο ακίνητο που το χρησιμοποιεί ως έδρα. Θα πρέπει να γραφτεί ιδιοχρηση ενοικίου και σαν έσοδο και σαν έξοδο. Μέχρι πότε πρέπει να γίνει η διαβίβαση στα mydata του εσόδου και του εξοδου; Με ποιά προτεινόμενα παραστατικά και χαρακτηρισμούς;

Θα γίνει διαβίβαση τακτοποιητικών εγγραφών με Τύπο Παραστατικού: 17.3 και 17.5 ανά περίπτωση για έσοδο/έξοδο και αναλόγως τον Κωδικό για το Ε3 που...

Σχετικά με τα τιμολόγια που λαμβάνουμε από προμηθευτές αναφορικά με ένδυση και ιατρικές εξετάσεις προσωπικού, μεχρι το 2020 τα έξοδα αυτά για σκοπούς Ε3 ενημέρωναν τον κωδικό E3_581_003 ως παροχές εργαζομένων. Αυτός ο κωδικός Ε3 όμως για mydata είναι συμβατός μόνο με 17.1 και 17.5 που αφορούν εγγραφές τακτοποίησης και όχι τιμολόγια.

Με την έκδοση myDATA 1.0.4 έχουν γίνει επιπλέον προσθήκες χαρακτηρισμών ανά Τύπο Παραστατικού. Συγκεκριμένα για τον τύπο 1.1 που αφορά το Τιμολόγιο...

Η αυτοπαράδοση καυσίμου για την κίνηση του οχήματος του πρατηρίου, διαβιβάζεται με τύπο παραστατικού 6.1, category1_6 και E3_595; Το Εισόδημα θα ενημερωθεί με παραστατικά τακτοποίησης εξόδων 17.5; Πως θα ενημερωθεί η μείωση αγορών χωρίς χρήση αρνητικών τιμών;

Το ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης διαβιβάζεται με Τύπο Παραστατικού: 6.1, category: 1_6 και Χαρακτηρισμό: Ε3_595. Οι τύποι παραστατικών...