Τουριστικά Πακέτα αρ. 43 ν.2859/2000 ΦΠΑ Διαχείριση Πακέτου που αφορά Ελλάδα, Ε.Ε ή Μεικτό(Ελλάδα-Ε.Ε-Τρίτη Χώρα) 1. Δημιουργήστε 2 λογαριασμούς...