Για να χρησιμοποιήσετε το Digital Accounting σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες, είναι προϋπόθεση να έχετε αναβαθμίσει στην τελευταία έκδοση...