Για την ευκολία όλων των χρηστών και την εξοικονόμηση χρόνου, έχουν ενσωματωθεί στην εφαρμογή πρότυποι αριθμοδείκτες τους οποίους ο χρήστης μπορεί...