Για να αντλήσετε και να καταχωρήσετε παραστατικά τα οποία προέρχονται από το Epsilon Smart, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: Μεταβείτε στο...