Video Guides

Αλλαγές με την έκδοση 23.4.1.0

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

 1. Ενσωμάτωση όλων των απαραίτητων αλλαγών σχετικά με την ασφαλιστική τακτοποίηση, από 01.01.2023, των ασκούντων το επάγγελμα του ξεναγού μέσω Α.Π.Δ. στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και στο Τ.Ε.Κ.Α..Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την εγκύκλιο 24/2023 του e – Ε.Φ.Κ.Α., από 01.01.2023, επέρχονται αλλαγές στον τρόπο ασφάλισης των ξεναγών, με πιο σημαντική αυτή που αφορά τον τρόπο υπολογισμού των ημερών ασφάλισης. Οι ημέρες ασφάλισης ανάγονται σε κάθε μήνα απασχόλησης, ενώ μέχρι τον Φεβρουάριο κάθε έτους διενεργείται (με κεντρική διαχείριση) ετήσια εκκαθάριση του ατομικού λογαριασμού των ξεναγών του προηγούμενου έτους.

Στην εφαρμογή, για «Ξεναγό» που είναι ήδη καταχωρημένος ή για νέα καταχώρηση, θα πρέπει ο χρήστης να ενημερώσει τα κάτωθι πεδία:

Στην καρτέλα 4. Ασφαλιστικά του εργαζόμενου, ο χρήστης έχει πλέον τη δυνατότητα να παραμετροποιήσει τις καρτέλες των ανωτέρω προσώπων, λαμβάνοντας υπόψη αν πρόκειται για ξεναγό με εξαρτημένη εργασία ή αυτοτελώς αυτοαπασχολούμενο ξεναγό:

Ξεναγός με Εξαρτημένη Εργασία

 • ΚΑΔ (περιοριστικά έναν από τους ακόλουθους): 6330, 5512, 5522 ή 9251. Σημειώνεται ότι πρώτα θα πρέπει να γίνει η εισαγωγή των συγκεκριμένων ΚΑΔ (ανάλογα ποιος χρησιμοποιείται) στα Ασφαλιστικά στην καρτέλα της εταιρίας.
 • Κωδικός Ειδικότητας: 12 (ΞΕΝΑΓΟΙ Ν.4997/2022 – ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)
 • Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.): 101 (πλήρης ασφαλιστική κάλυψη) με δυνατότητα χρήσης Ειδικών περιπτώσεων: 9, 13 και 22, οι οποίες συνδυάζονται αντιστοίχως με τους Κ.Π.Κ. 103, 109 και 111

Αυτοτελώς Αυτοαπασχολούμενος Ξεναγός

 • ΚΑΔ (αποκλειστικά): 2 (ΞΕΝΑΓΟΙ – ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ Ν.4997/2022). Σημειώνεται ότι πρώτα θα πρέπει να γίνει η εισαγωγή του συγκεκριμένου ΚΑΔ στα Ασφαλιστικά στην καρτέλα της εταιρίας.
 • Κωδικός Ειδικότητας: 14 (ΞΕΝΑΓΟΙ Ν.4997/2022 – ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ)
 • Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.): 101 (πλήρης ασφαλιστική κάλυψη) με δυνατότητα χρήσης Ειδικών περιπτώσεων: 9, 13 και 22, οι οποίες συνδυάζονται αντιστοίχως με τους Κ.Π.Κ. 103, 109 και 111

Παραμετροποίηση για υποβολή Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α.

 • 2ος ΚΑΔ: 83 (Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)
 • Κωδικός Ειδικότητας 2ου Κ.Π.Κ.: 13 (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΕΚΑ – ΞΕΝΑΓΟΙ Ν.4997/2022 – ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) ή
 • Κωδικός Ειδικότητας 2ου Κ.Π.Κ.: 19 (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΕΚΑ – ΞΕΝΑΓΟΙ Ν.4997/2022 – ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ)
 • 2ος Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.): 4169

Αλλαγές στον υπολογισμό της μισθοδοσίας

Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην εφαρμογή αφορούν, από 1/1/2023, τον τρόπο ασφάλισης των ξεναγών και πιο συγκεκριμένα τον τρόπο υπολογισμού των ημερών ασφάλισης. Επιπρόσθετα, με τις νέες αλλαγές δεν εξαιρείται πλέον από την Α.Π.Δ. ο ξεναγός που έχει τύπο εργαζομένου = Επαγγελματίας με ΙΚΑ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 24/2023 του e-Ε.Φ.Κ.Α., οι ημέρες ασφάλισης υπολογίζονται ανά μηνιαία μισθολογική περίοδο απασχόλησης. Οι ημέρες ασφάλισης προκύπτουν από το πηλίκο της διαίρεσης των μηνιαίων αποδοχών δια του κατώτατου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Οι ημέρες ασφάλισης που προκύπτουν, από τον ανωτέρω υπολογισμό, δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις 25 ανά μηνιαία μισθολογική περίοδο απασχόλησης και τις 300 ανά έτος.

Για πρακτικούς λόγους, επειδή κατά την υποβολή της Α.Π.Δ., δεν μπορεί να είναι γνωστό το κατώτατο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη που θα ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους, για τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης λαμβάνεται, αρχικώς, υπόψη το ισχύον ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη κατά την ημερομηνία υποβολής της Α.Π.Δ.. Πιο συγκεκριμένα:

(Αποδοχές Εισφορών) / Ημερομίσθιο Ανειδίκευτου Εργάτη κατά τον μήνα αναφοράς

Προσοχή! Εάν από τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης προκύπτει αριθμός με δεκαδικό μέρος, στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα (π.χ. 16,01 ή 16,99 στρογγυλοποιούνται σε 17 ημέρες ασφάλισης).

Σημειώνεται, ότι με τη διαδικασία της ετήσιας εκκαθάρισης (Φεβρουάριος επόμενου έτους) ο υπολογισμός των ημερών ασφάλισής τους πραγματοποιείται, απαρεγκλίτως, με το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους – ως οι διατάξεις ορίζουν – και επέρχεται η οριστικοποίηση της ασφαλιστικής τακτοποίησης, ως προς τον συνολικό αριθμό ημερών ασφάλισης που αναγνωρίζονται στον φορέα.

Παράδειγμα υπολογισμού ημερών ασφάλισης για αυτοτελώς αυτοαπασχολούμενο ξεναγό

Για παράδειγμα, υπολογισμός ημερών ασφάλισης για την περίοδο Απρίλιος 2023.

 • Αμοιβή = 700€
 • Κρατήσεις 101 = 700 * 13,87% = 97,09€
 • Ημέρες ασφάλισης = 700 / 34,84 = 20,09 άρα με την στρογγυλοποίηση 21 ημέρες

Στην Α.Π.Δ. η απεικόνιση της ασφάλισης γίνεται σύμφωνα με την εγκύκλιο 24/2023. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ανωτέρω παράδειγμα:

 • Στο πεδίο «34» «Από Ημερομηνία Απασχόλησης» εμφανίζεται η πρώτη ημέρα του μήνα απασχόλησης (μήνας αναφοράς), δηλαδή 01/04/2023
 • Στο πεδίο «35» «Έως Ημερομηνία Απασχόλησης» εμφανίζεται η τελευταία ημέρα ασφάλισης, όπως προκύπτει βάσει του υπολογισμού του χρόνου ασφάλισης, δηλαδή 21/04/2023
 • Στο πεδίο «36» «Τύπος Αποδοχών» της Α.Π.Δ. e – Ε.Φ.Κ.Α. εμφανίζεται ο Τύπος Αποδοχών «124» με λεκτική περιγραφή «ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΞΕΝΑΓΩΝ Ν.4997/2022», με ισχύ από 01.01.2023
 • Στο πεδίο «37» «Ημέρες Ασφάλισης» εμφανίζεται η τιμή σύμφωνα με τα οριζόμενα της εγκυκλίου 24/2023, δηλαδή 21 ημέρες.
 • Στο πεδίο «39» «Αποδοχές» εμφανίζεται το ποσό των αποδοχών εισφορών, δηλαδή τα 700,00€. Στην περίπτωση του αυτοαπασχολούμενου ξεναγού, δεν ισχύει το πλαφόν των 7.126,94€ το οποίο εφαρμόζεται μόνο στη μισθωτή εργασία.

Τονίζεται πως για όλα τα ανωτέρω δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον παραμετροποίηση στην Α.Π.Δ. από τον χρήστη, διότι λαμβάνονται υπόψιν από την περίοδο του εργαζόμενου.


Περίπτωση ήδη υπολογισμένων περιόδων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2023 χωρίς την κωδικοποίηση της εγκυκλίου 24/2023

Σημείωση: Στην περίπτωση που έχει υπολογιστεί η μισθοδοσία των περιόδων Ιανουάριος – Φεβρουάριος & Μάρτιος 2023 χωρίς την κωδικοποίηση της εγκυκλίου 24/2023, ο χρήστης θα πρέπει, στην καρτέλα 4. Ασφαλιστικά του εργαζόμενου, να προβεί στην καταχώρηση της κωδικοποίησης βάσει της εγκυκλίου 24/2023 και ύστερα μέσω του  να μεταφέρει μόνο τα στοιχεία της νέας κωδικοποίησης (ΚΑΔ, Κωδικός Ειδικότητας, Πακέτο Κάλυψης, Ομάδα Ταμείου και τα τυχόν του ΤΕΚΑ) στις αντίστοιχες περιόδους.

Αν δεν γίνει η διαδικασία μέσω του   τότε ο χρήστης πρέπει να καταχωρήσει χειροκίνητα στην περίοδο τη νέα κωδικοποίηση βάσει της εγκυκλίου 24/2023 και να προχωρήσει σε επανυπολογισμό της περιόδου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την πρώτη εφαρμογή του μέτρου της ένταξης των ξεναγών στον θεσμό της Α.Π.Δ. και προκειμένου να παρασχεθεί ο απαιτούμενος χρόνος στους ενδιαφερόμενους να προσαρμοσθούν στα νέα δεδομένα, οι Α.Π.Δ. των μισθολογικών περιόδων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ και ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 (01/2023, 02/2023 και 03/2023) που αφορούν ασφάλιση ξεναγών, είτε απασχολούμενων με παροχή εξαρτημένης εργασίας για λογαριασμό επιχειρήσεων, είτε, αυτοτελώς απασχολουμένων, ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ, με χρήση μαγνητικού μέσου, στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e – Ε.Φ.Κ.Α.,

– που υπάγεται η έδρα των εργοδοτών τους (ξεναγοί με παροχή εξαρτημένης εργασίας) ή

– η κατοικία τους (αυτοτελώς απασχολούμενοι ξεναγοί)

μέχρι 31.05.2023, χωρίς την επιβολή κυρώσεων για εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ. Εφόσον, η καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών πραγματοποιηθεί εντός της ίδιας προθεσμίας – μέχρι 31.05.2023 – με χρήση της Τ.Π.Τ.Ε., δεν επιβάλλονται κυρώσεις για εκπρόθεσμη καταβολή τους.

 

 1. Ενσωμάτωση νέας υποβολής εντύπου «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Ένταξης στο Πρόγραμμα Μετατροπής Συμβάσεων Εργασίας Μισθωτών Εργαζομένων  με Μερική Απασχόληση σε Συμβάσεις Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης του άρθρου 9 του Ν. 4997/2022» στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. Πιο αναλυτικά, ο χρήστης θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα για τους εργαζόμενους που εντάσσονται στο πρόγραμμα:

Βήμα 1: Δημιουργία νέας καρτέλας ως πλήρης απασχόλησης

Για τη μετατροπή του εργαζόμενου από Μερική σε Πλήρη Απασχόληση, θα πρέπει να δημιουργηθεί νέα καρτέλα εργαζομένου. Η ενέργεια μπορεί να εκτελεστεί μέσα από τη καρτέλα του εργαζόμενου στο 2. Στοιχεία Απασχόλησης με το  .

Βήμα 2: Συμπλήρωση πεδίων

Θα πρέπει στη νέα καρτέλα του εργαζόμενου «4.Ασφαλιστικά / ΔΥΠΑ Επιδότηση» να συμπληρωθούν τα παρακάτω πεδία:

 • Επιδότηση: Ναι
 • Ημ/νία ένταξης, την ημερομηνία ένταξης στο πρόγραμμα
 • Πρόγραμμα: «Πρόγραμμα μετατροπής συμβάσεων εργασίας μισθωτών εργαζομένων με μερική απασχόληση σε συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης του άρθρου 9 του Ν.4997/2022 του ΥΠ.Ε.Κ.Υ
 • Κατηγορίες Επιδοτούμενων: «Μετατροπή από μερική σε πλήρη απασχόληση»

Βήμα 3: Υποβολή

Για την υποβολή του εντύπου, ο χρήστης θα πρέπει μέσα από τη καρτέλα του εργαζόμενου να επιλέξει «Έντυπα ΕΡΓΑΝΗ» \ «Υπεύθυνη Δήλωση ένταξης σε Πρόγραμμα Απασχόλησης».

Για την ολοκλήρωση της υποβολής, ο χρήστης θα πρέπει να επισυνάψει την Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα. Οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα αναφέρονται στην Υ.Α. 22841/2023.

Σημειώνεται ότι αναμένεται η εγκύκλιος από τον ασφαλιστικό φορέα για την απεικόνιση του προγράμματος στην Α.Π.Δ..

Προσοχή, μετά το τέλος του χρονικού διαστήματος επιδότησης και εφόσον ο εργαζόμενος θα διατηρήσει τη θέση εργασίας του, τότε θα πρέπει να ανοίξει νέα καρτέλα, όπου θα οριστεί Επιδότηση ΔΥΠΑ = Όχι, και να γίνουν εκεί όλοι οι υπολογισμοί τηρώντας όλους τους κανόνες ενός κανονικού εργαζόμενου.