Στο επισυναπτόμενο εγχειρίδιο παρουσιάζεται αναλυτικά το κύκλωμα της ωρομέτρησης. Κύκλωμα...