Εταιρεία Μεταβείτε στα στοιχεία της εταιρείας στην καρτέλα 1 Βασικά Στοιχεία, επιλέξτε Τύπος Εταιρείας - Ξενοδοχείο με συνεχή ή εποχιακή λειτουργία...