Συμπλήρωση Πεδίων   Στην εταιρεία: Στα Βασικά Στοιχεία επιλέξτε Τύπο Εταιρείας Ναυτιλιακή. Στα Υποκαταστήματα πατήστε το συν για να...