Με την νέα λειτουργία ειδοποιήσεων, δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να εισάγει στοιχεία επικοινωνίας για τον κάθε εργαζόμενο στις συνδρομες Smart...